Suomen Frettiliitto, SFL ry

ListausHakuTiedotSukupuu
H-00558-04-HUN
2004/6 Dr. Braun
2004-06-00
Soopeli
H-00547-02-HUN
2002/5 Dr. Braun
2002-05-00
Soopeli lk
H-00548-03-HUN
2003/2 Dr. Braun
2003-02-00
Soopeli
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a