Suomen Frettiliitto, SFL ry

ListausHakuTiedotSukupuu
H-01267-15-HUN
Bajnok Gyimes Nim
2015-12-22
Albiino lk
H-00766-14-HUN
Nimrod
2014-06-12
Soopeli lk
981098104506135
H-01266-13-HUN
Hunnia
2013-00-00
Soopeli lk
H-00764-12-HUN
Dönci
2012-05-00
Musta soopeli
H-00763-10-HUN
Picur
2010-06-00
Soopeli
H-01264-XX-HUN
Botond 3
0000-00-00
Soopeli lk
H-01265-XX-XXX
Novi Sad
0000-00-00
Soopeli lk
n/a
n/a
n/a
n/a
H-01262-XX-HUN
Botond 2
0000-00-00
Soopeli lk
H-01263-XX-HUN
Anya
0000-00-00
Soopeli lk
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a