Suomen Frettiliitto, SFL ry

ListausHakuTiedotSukupuu
H-00820-06-HUN
Bajnok Gyilkos
2006-05-10
Soopeli lk
H-00818-05-HUN
Buda
2005-05-11
Pastelli lk
H-00819-05-HUN
Szarui
2005-04-12
Soopeli lk
H-01473-04-HUN
Barni
2004-00-00
Pastelli
H-01474-04-HUN
Barbi
2004-00-00
Pastelli
H-01475-04-HUN
Bob
2004-00-00
Soopeli
H-01476-XX-HUN
Zelma
0000-00-00
Soopeli lk
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a