Suomen Frettiliitto, SFL ry

ListausHakuTiedotSukupuu
H-00232-04-DEU
Nike
2004-05-15
Musta
H-00239-03-DEU
Gismo
2003-04-30
Musta
H-00238-03-DEU
Mona
2003-04-30
Musta
n/a
n/a
H-00061-01-DEU
Moonlight Shadow
2001-00-00
Musta
H-00060-02-DEU
Tussi
2002-00-00
Musta
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a